วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

           โครงการการแข่งขันมวยไทยแอโรบิค (คีตมวยไทย) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2554  ประกอบด้วยทีมจาก
             1) ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
             2) ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
             3) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
             4) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี และ
             5) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
                 


           วัตถุประสงค์ การจัดแข่งขันมวยไทยแอโรบิค (คีตมวยไทย) เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักศิลปะมวยไทย ที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัว ด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้ มาใช้งานอย่างชาญฉลาด มีศิลปะ  เช่น  หมัด  ศอกแขน  เท้า  แข้ง  และเข่า เป็นต้น  ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประการหนึ่งของคนไทย  สามารถนำมาประยุกต์ เป็นท่าร่ายรำ หรือเต้นประกอบจังหวะแอโรบิค เป็นท่าออกกำลังกาย เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย เกิดความภาคภูมิใจผลการประกวด ทีมที่ชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนเขตภาคตะวันออกไปแข่งขันระดับประเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมได้แก่ ทีมศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น