วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คณะข้าราชการสำนักงบประมาณ สำนักงานก.พ. และข้าราชการกรมพินิจฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น