วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สถานพินิจชลบุรี + ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึงคว้าแชมป์ฟุตบอล พินิจสัมพันธ์ตะวันออก ๒๕๕๕

          การแข่งขันกีฬาพินิจสัมพันธ์ตะวันออก ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ฝึกฯ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  มีนักกีฬาจากสถานพินิจ-ศุนย์ฝึกฯ เข้าร่วมแข่งขันจาก ๑.ศูนย์ฝึก+สถานพินิจ จังหวัดระยอง ๒. ศูนย์ฝึกบ้านบึง+สถานพินิจชลบุรี ๓.ศูนย์ฝึกนครราชสีมา+สถานพินิจสระบุรี ๔.สถานพินิจ จันทบุรี ๕ .สถานพินิจปราจีนบุรี+สถานพินิจสระแก้ว+สถานพินิจตราด

          ทีมชนะเลิศประเภทฟุตบอล ได้แก่ทีมจากศูนย์ฝีกบ้านบึง+สถานพินิจชลบุรี อันดับ ๒ ได้แก่ทีมศูนย์ฝึก+สถานพินิจ จ.ระยอง B อันดับ ๓ สถานพินิจ จันทบุรี ,ทีมศูนย์ฝึก+สถานพินิจ จ.ระยอง A              กีฬาประเภทเปตองทีมชนะเลิศ ได้แก่ทีมสถานพินิจ ตราด อันดับ ๒ ทีมสถานพินิจ ระยอง อันดับ ๓ ทีมสถานพินิจจันทบุรี ,สถานพินิจปราจีนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น