วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

เป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรอบคัดเลือกในภาคตะวันออก เขต ๑
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง  วันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔
         ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  ๕ ทีม ประกอบด้วย ๑) ศูนย์ฝึกอบรมฯ จังหวัดระยอง ๒) ศูนย์ฝึกอบรมฯ บ้านบึง  ๓) สถานพินิจฯ จังหวัดระยอง  ๔) สถานพินิจฯ จังหวัดชลบุรี    และ ๕) สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี

 พิธีเปิดการแข่งขันฯ ทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี

          จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้กีฬาเป็นสื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่อนคลาย สร้างทักษะที่ดีในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  ภาพรวมเด็กและเยาวชนสนุกสนานดีมาก
            ปัญหาสำหรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ มีระยะเวลาในการฝึกซ้อมน้อย นักกีฬาไม่มีความแน่นอน ขาดสนามฝึกซ้อมกีฬาที่ถูกลักษณะ  
           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น