วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

"กีฬาสานสัมพันธ์  ฉันพี่น้อง  Sport Day"  ณ สถานพินิจฯ จันทบุรี
31 พฤษภาคม 2554
 
หลักการและเหตุผล
                การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ เพราะทำให้เพลิดเพลิน ร่างกาpได้ผ่อนคลายและมีผลทำให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจคือ มีสมรรถภาพทางกายที่ดีทุกๆด้าน อีกทั้งยังมีส่วนทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงคลายเครียด ความเมื่อยล้าจากการทำงานมีอารมณ์แจ่มใส การออกกำลังกายให้พอดีจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยมีส่วนน้อยที่ยังมองไม่เห็นถึงหลักความสำคัญของการออกกำลังกายและประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกาย ควรมุ่งให้เด็กมีความเพลิดเพลินและให้เด็กได้ฝึกหรือเล่นด้วยความสมัครใจพร้อมทั้งอธิบายถึงประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนได้รับจากการฝึก โดยเน้นที่ความสนุกสนานของเด็กเป็นใหญ่ การออกกำลังกายในวัยนี้ เพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวสนองต่อความต้องการ เพิ่มความคล่องแคล่ว ความอ่อนตัวของส่วนต่างๆ ของร่างกายทั้งยังทำให้เด็กรู้จักการควบคุมกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวได้ดี ยังช่วยให้เด็กมีการตัดสินใจดีขึ้นประสาทและกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กัน ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาที่หลากหลาย เพื่อให้มีพัฒนาการร่างกายทุกส่วนโดยใช้กิจกรรมหลายๆอย่างสลับกัน การออกกำลังกายให้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันควรได้รับการฝึกเล่นกีฬาวันละ 2 ชั่วโมงสลับกับการพักเป็นระยะ
                ดังนั้นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เกิดความสนุกสนาน คลายความเครียดความกังวลและได้บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี จึงได้จัด โครงการวันกีฬาสานสัมพันธ์  ฉันพี่น้อง ประจำปี  2554 ขึ้นวัตถุประสงค์
                1. เด็กและเยาวชนได้ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและทางใจในเชิงการเล่นกีฬาได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวได้เต็มที่
                2. เพื่อเป็นการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมของสถานพินิจฯ ได้เล่นกีฬาเพื่อผ่อนคลายความเครียด ความวิตกกังวล
                3. เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานและรู้กฎกติกาการแข่งขันเบื้องต้น
                4. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยใช้กีฬาเป็นตัวสอนเด็กและเยาวชน
                5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกการตัดสินกีฬาต่างๆ และนันทนาการ


 
ประเภทกีฬาที่แข่งขัน
-    แชร์บอล
-    เซปักตะกร้อ
-    เทเบิลเทนนิส
-    หมากฮอส
เกมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายความตึงเครียดแก่เด็กและเยาวชน
-    ตีกอล์ฟมะเขือยาว
-    กินวิบาก
-    เหยียบลูกโป่ง
-    ปิดตาเหยียบลูกโป่งเก็บตกเกมตีกอล์ฟ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น