วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันรักต้นไม้ ที่สถานพินิจฯ จันทบุรี
           กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  ๒๕๕๕ ซึ่งตามมติของคณะมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ กำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 
 
        และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 
 
          สถานพินิจฯ จันทบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสุปรียา จรัสไพบูลย์ เป็นประธาน นางกัญญา วรรณศรี หัวหน้าสถานแรกรับร่วมกับเจ้าหน้าที่่ เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันตัด ตกแต่งกิ่ง ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ ให้ดูสวยงาม ร่มรื่น ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานพินิจ
 
 
 

ผู้ประสานงานกิจกรรม/โครงการ : นายไพรัช เจริญวิเศษ พนักงานพินิจ 
                                                พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เวรโยธา
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น