วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 
 ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการบำเพ็ญประโยนชน์ ร่วมกับเยาวชนจากสำนักงานคุมประพฤติ โดยร่วมกันถากถางหญ้าและวัชพืช บริเวณถนนด้านหน้าอาคารศาลฯ -เรือนจำจันทบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น