วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตรวจเยี่ยมสถานพินิจฯ จันทบุรี
     เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2554 คณะผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น