วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชุมผู้อำนวยการสถานพินิจ เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕


ท่านผอ.วิชิต ภิรมยาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ เขต ๑ จังหวัดระยอง เป็นประธานผู้อำนวยการ  คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกฯ ระยอง สถานพินิจฯ จังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด ,สระแก้ว ,ปราจีนบุรี และชลบุรี เข้าร่วมประชุมฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น