วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

 
สถานพินิจฯ จันทบุรี
รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่จัด/สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ระดับอำเภอ
 
 
           เมื่อวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่จัด/สนับสนุนด้านการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ระดับอำเภอ  ให้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชบุมชั้น ๒ อำเภอเมือง จันทบุรี โดยนายอำเภอเมืองจันทบุรี นายเสริม อุ่นชู และผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จันทบุรี นางสุปรียา จรัสไพบูลย์ เป็นผู้รับมอบ
 
 
 
 
             การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองจันทบุรี ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพต่าง ๆ  เช่น ช่างเสริมสวย ตัดผมชาย การทำต้นไม้จากดินประดิษฐ์ และอื่่น ๆ อีกมากมาย ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมของสถานพินิจจันทบุรี อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันวิชาชีพที่เปิดสอนได้แก่ วิชาชีพช่างตัดผมชาย ดำเนินการสอน โดยครูกบ นางเพิ่มสุข ยนตร์ภักดิ์ ...
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น