วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

กีฬา "พินิจสัมพันธ์ตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๔"
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

     การแข่งขันกีฬา พินิจสัมพันธ์ตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

         หน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง, ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง, สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี, สถานพินิจฯ จังหวัดระยอง, สถานพินิจฯ จังหวัดตราด, สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว, สถานพินิจฯ จังหวัดปราจีนบุรี ,สถานพินิจฯ จังหวัดชลบุรี ,สถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมฯ จังหวัดนครราชสีมา และสถานพินิจฯ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 


  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น