วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

   เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นำโดยผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จันทบุรี นายปัญญา จันทร์ละออ   และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา นายอานนท์ ภาคำ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บ้านอุเบกขา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สถานพินิจฯ สมุทรปราการขอขอบพระคุณ ที่ท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น