วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕


ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติฯ ให้เกียรติร่วมงานผู้ปกครองให้เกียรติร่วมงาน กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ และญาติเยี่ยมใกล้ชิด 
ผู้ประสานโครงการ        นางสาวนิภา ใจจริง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น