วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

           ท่านรองอธิบดีกรมพินิจฯ นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554ขอขอบพระคุณท่านที่ให้คำแนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทุกคน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น