วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

“วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖”
 

 
        วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อ โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญ ต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้
 
 
ท่านโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประธาน
 พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 
 
 
      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ภายในหน่วยงาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน การวาดภาพระบายสี การเขียนเรียงความเกี่ยวกับพ่อที่ฉันรัก การแสดงความรักความกตัญญูที่ลูกพึงมีต่อพ่อ (มอบดอกพุทธรักษา)...

 
 
        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมญาติเยี่ยมใกล้ชิดระหว่างเด็ก/เยาวชนและผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ทั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารกลางเลี้ยงเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย
            ๑. คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี โดยคุณวันทนา จุลภัทรเทวิน คุณขวัญใจ ชยางคานนท์ ร่วมบริจาคเกี๋ยวเตี๋ยวหมูเลียง
           ๒. คณะผู้กรรมการสงเคราะห์จังหวัดตราด นำโดย ผอ.จินนารี ธนาภิบาลชน ผู้อำนวยการสถานพินิจตราด นายกรวย วงษ์ทอง ประธานกรรมการสงเคราะห์สพ.ตราด นายฐิติพัทธ์ เนาว์เพชร รองประธานกรรมการสงเคราะห์สพ.ตราด ร่วมบริจาคไข่ไก่ จำนวน ๑๐ แพ็ค สับปะรด จำนวน ๑๐ ลูก ข้าวเหนียวน่องไก่ น้ำปลา ๒๐ ขวด น้ำยาล้างจาน ๕ โหล ยาหม่อง ๑๕ ขวด ของขวัญ ๕ กล่อง ขนมขบเคี้ยวเลย์ ๕ โหล
           ๓. คุณอารีย์ ศรีสุดวุฒิ ประธานกรรมการสงเคราะห์สพ.จันทบุรี บริจาคยาคูลท์ จำนวน ๒ แพ็ค
 
    

  
 


 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
                      นายคมสรรค์ ลายเก่ตุ                นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
                      นายภูมินันท์ คุณที                     นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
                      นายวชิรวิทย์ ด่านนิติสิริกุล         นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น