วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

      เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนลาซาล จังหวัดจันทบุรีซักซ้อมก่อนเฝ้ารับเสด็จฯ

คณะเจ้าหน้าที่ เยาวชนร่วมกัน เตรียมสถานที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น