วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สถานพินิจ จันทบุรี จัดตั้งศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่

              เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 คณะเจ้าหน้าที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ นายปัญญา จันทร์ละออ ได้ร่วมกันจัดตั้งศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ เพื่อเป็นที่สักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจ แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป


ความเป็นมาของพระภูมิชัยมงคลตามคติทางพระพุทธศาสนา
        ตำนานความเป็นมาของพระภูมิไนพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงเป็นพระโพธิ์สัตว์ เสด็จออกบวช และประทับบำเพ็ญญาณสมาบัติใต้ต้นไทรใหญ่ จนตกกลางคืนก็ปรากฎภูมิเทวดาทรงพระนามว่า พระเจ้ากรุงพาลี ซึ่งไม่พอใจที่พระโพธิ์สัตว์มาบำเพ็ญบารมีในถิ่นตนจึงขับไล่ พระโพธิ์สัตว์จึงขอพื้นดินของพระเจ้ากรุงพาลี 3 ก้าวเพื่อใช้บำเพ็ญบารมีต่อไป
        ฝ่ายพระเจ้ากรุงพาลีเห็นว่าเล็กน้อยจึงถวายให้ พระโพธิ์สัตว์ก็ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ก้าว 3 ก้าว ก็กินอาณาบริเวณพื้นที่ของพระเจ้ากรุงพาลีจนหมดสิ้น ทำให้พระเจ้ากรุงพาลีไม่มีที่อาศัยต้องออกไปอยู่นอกเขตมนุษย์ ทำให้ลำบากยากเข็ญจนทนไม่ไหว จึงให้คนใช้ 3 คน( นายจันถี,นายจันทิศและนายจันสพ)
        พระเชิงเรือนไปขอแบ่งที่ดินจากพระโพธิ์สัตว์ พระโพธิ์สัตว์ก็ทรงประทานให้และทรงสั่งสอนให้พระเจ้ากรุงพาลีตั้งมั่นในความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่น คอยคุ้มครองมนุษย์และสัตว์โลกตลอดไปและหากกระทำการมงคลใดๆ จะต้องทำพิธีบูชาพระเจ้ากรุงพาลีในฐานะเจ้าของที่ จึงจะประสบความสำเร็จมีความสุข,เจริญรุ่งเรือง
ที่มา : www.panyathai.or.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น