วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม/โครงการวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
 
     กิจกรรม/โครงการวันแม่แห่งชาติ ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ  เพื่อแสดงออกถึงความเคารพของลูกต่อมารดาผู้มีพระคุณ
 
 
 
      ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากแขกผู้มีเกียรติฯ โดยท่านโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจ คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ตลอดจนผู้ปกครองเด็กและเยาวชน ให้เกียริตเข้าร่วมงานฯ
 
   
 
 
         แม่บุญเลี้ยง ผลพฤกษา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ ให้เกียรติเป็นตัวแทนกล่าวกับเด็กและเยาวชนความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูก พร้อมทั้งมีเมตตาเลี้ยงอาหารกลางวัน (ก๋วยเตี๋ยว)แก่เด็กและเยาวชน
 
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสงเคราะห์จากสถานพินิจฯ ตราด มอบอาหารกลางวัน (ไข่เค็ม)

คณะเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจฯ สระแก้ว มอบเงินช่วยเหลือกิจกรรม เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
 
    
 
 

   

 
 
           กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยพิธีเปิดกรวยดอกไม้และถวายเครื่องราชสักการะ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงค่าน้ำนม โดยเด็กและเยาวชน พิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ และกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ญาติเยี่ยมใกล้ชิด
 
 
 
ชมบรรยากาศผ่าน Youtube
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวนิภา ใจจริง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น