วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ท่านผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วม โครงการ "สถิตศาล ลานธรรม เทิดไท้องค์ราชันย์ ๘๔ พรรษา" ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี          ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี นายปัญญา จันทร์ละออ นำคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี โดยท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ฯ นายเกียรติยศ ไชยศิริธัญญา เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
        ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากสมทบฯ เจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี และประชาชนทั่วไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น