วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ในเขต ๑
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

           ประชุมผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ในเขต ๑  ประกอบด้วยศูนย์ฝึกอบรมฯ จังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกอบรมฯ บ้านบึง สถานพินิจฯ จังหวัดระยอง สถานพินิจฯ จังหวัดชลบุรี สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว สถานพินิจฯ จังหวัดตราด สถานพินิจฯ จังหวัดปราจีนบุรี และสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี โดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมฯ จังหวัดระยอง นายวิชิต ภิรมยาภรณ์ เป็นประธานฯ


        พร้อมกันนี้คณะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมฯ และผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ได้ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมชมสถานแรกรับเด็กและเยาวชน โดยท่านผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้นำให้การต้อนรับ นำคณะเยี่ยมชม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น