วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

พระอาจารย์นิคม สุนทโรภิกขุ จากสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด ๓ 
วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก)
          ได้มีจิตเมตตา มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนเทศนาธรรมแก่เจ้าหน้าที่ โดยการประสานงานของนางนัฐพร โกศล  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น