วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทำสบู่และน้ำยาล้างจาน
             เป็นโครงการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถทำผลิตภัณฑ์ไว้ใช้เองและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ


วิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จันทบุรีกำลังอธิบาย สาธิตการทำได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี


ขั้นตอนการทำ

การเทแบบผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ได้สบู่

น้ำยาล้างจาน

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โดยสาวมิส....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น