วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ร่วมกับ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี


     เปิดเรียนวิชาชีพช่างตัดผมชาย หลักสูตร ๖๐ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึง ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี  สอนโดย ครูกบ เพิ่มสุข ยนตร์ภักดิ์.....
มีเยาวชนเรียนทั้งหมด ๑๙ คน
ควบคุมการเรียนการสอนโดย ครูกบ เพิ่มสุข ยนตร์ภักดิ์...ช่างตัดผม(ชำนาญการ)

2 ความคิดเห็น:

  1. เมื่อไรจะเปิดรับอีกครับ ผมเป็นคนนอกเข้าไปเรียนได้ไหม

    ตอบลบ